אדריכלות מודרנית

היסטורית האדריכלות המודרנית קראה תיגר על המשמעת הקצב והסימטריה שהיו מנת חלקה של האדריכלות עד תחילת המאה העשרים.
המאפיינים של השפה המודרנית הינם חופש צורני ויצירת חללים פתוחים ורציפים.
הקו הינו "נקי" וחסר ג'סטות וקישוטיות – החזיתות מהוות קומפוזיציה חופשית ואינן משקפות את החלוקה הפונקציונאלית הפנימית.
באדריכלות מודרנית נעשה שילוב בחומרי בניה מתועשים כגון בטון, אלומיניום וזכוכית וניתן דגש לביטוי האלמנטים הקונסטרוקטיביים במוצר האדריכלי.