אדריכל סרג' בן דוד

קלאסיקה בנחלה

קלאסיקה בנחלה

שטח המגרש: 1012

שטח בנוי: 692

שנת בניה: 2010-2013

"הבית בנחלה" - סגנון אדריכלות קלאסית.