אדריכל סרג' בן דוד

הצעה למלון בקפריסין

הצעה למלון בקפריסין

שטח המגרש: 51

שטח בנוי: 1,000