אדריכל סרג' בן דוד

הבית הרשמי

הבית הרשמי

שטח המגרש: 3,699

שטח בנוי: 564

שנת בניה: 2014-2017