אדריכל סרג' בן דוד

הבית הרומנטי בשיכון

הבית הרומנטי בשיכון

שטח המגרש: 730

שטח בנוי: 636

שנת בניה: 2008-2011