אדריכל סרג' בן דוד

הבית הקלאסי – מודרני

הבית הקלאסי – מודרני

שטח המגרש: 965

שטח בנוי: 669

שנת בניה: 2007-2009