אדריכל סרג' בן דוד

הבית הקלאסי בכפר

הבית הקלאסי בכפר

שטח המגרש: 1500

שטח בנוי: 511

שנת בניה: 2007-2010