אדריכל סרג' בן דוד

הבית הפנימי

הבית הפנימי

שטח המגרש: 526,5

שטח בנוי: 379

שנת בניה: 2014-2016