אדריכל סרג' בן דוד

הבית הסימטרי

הבית הסימטרי

שטח המגרש: 746

שטח בנוי: 512

שנת בניה: 2014-2017