אדריכל סרג' בן דוד

הבית המודרני בשרון

הבית המודרני בשרון

שטח המגרש: 1003

שטח בנוי: 477

שנת בניה: 2014-2016

אדריכלות מודרנית בשרון - סרג' בן דוד