אדריכל סרג' בן דוד

הבית בחורשה

הבית בחורשה

שטח המגרש: 511

שטח בנוי: 254

שנת בניה: 2016-2020