אדריכל סרג' בן דוד

בית שחור לבן ברמת השרון

בית שחור לבן ברמת השרון

שטח המגרש: 420

שטח בנוי: 400

שנת בניה: 2016-2018