אדריכל סרג' בן דוד

בית קלאסי בצורת "ח"

בית קלאסי בצורת "ח"

שטח המגרש: 1002

שטח בנוי: 823

שנת בניה: 2007-2011