אדריכל סרג' בן דוד

בית הבריקים

בית הבריקים

שטח המגרש: 796 מ”ר

שטח בנוי: 330 מ”ר

שנת בניה: 2010-2012