אדריכל סרג' בן דוד

בית הבטון בשרון

בית הבטון בשרון

שטח המגרש: 1044

שטח בנוי: 602

שנת בניה: 2009-2012