אדריכלות קלאסית

הגדרת המילה קלאסיקה הינה "עומדת במבחן הזמן".
היצירות הקלאסיות נראות לעולם רלוונטיות, הן מעוגנות בתודעתנו כביטוי לתרבות ולמקום, בעלת אמירה ומשמעות, ושאינה אנונימית.
האדריכלות הקלאסית מהווה בהחלט קריצה לעולם הישן (אירופה) ולעולם החדש יותר (אמריקה), משם אנו שואבים את ההיסטוריה והעומק התרבותי של השפה האדריכלית, אשר מאוד מזוהה עם המקום.
הביטויים הפיזיים המזוהים עם השפה האדריכלית הקלאסית הם לפני הכול סימטריה וקצב, תוך שימוש בגגות משופעים, אלמנטים אופקיים, עבודות ברזל מעוטרות ועמודים קלאסיים.
ישנה חשיבות רבה בשימוש בחומרים טבעיים שהזמן מיטיב עם המראה שלהם.